Corporate Governance

In de nasleep van de zoveelste tot mislukken gedoemde fusie, bleek de gedroomde directeur niet datgene te doen wat van hem werd verwacht. In de aanloop naar de gedroomde fusie was het devies: geen gedwongen ontslagen. Dus gold dit natuurlijk ook voor die directeur. Deze kreeg daarom, uiteraard met behoud van salaris en leaseauto, een adviesfunctie aangeboden. Hoe de ondernemingsraad ook tegen deze gang van zaken ageerde, een ruim volgens de Balkenendenorm beloonde boventallig verklaarde werknemer ging met een onduidelijke opdracht aan de slag. En dat terwijl de organisatie werd getroffen door flinke kortingen op het budget. De nieuwe raad van bestuur gaf aan dat zijn handen gebonden waren. De raad van toezicht beriep zich op eerder gemaakte afspraken en later op goed werkgeverschap. Wat hadden de leden van de raad graag gewild dat ze zich via een handtekeningenactie tegen deze gang van zaken hadden kunnen verzetten.

De hoogste baas van de BV Nederland werd ooit vanwege een gebrekkige stijl van leidinggeven afgezet. Als boventallige werd hem een alternatieve - symbolische - functie aangeboden. De voorwaarden waaronder waren om je vingers bij af te likken. Uiteraard behield hij zijn salaris. Daarnaast bedong hij dat hij voor elk van zijn kinderen ruime kinderbijslag zou ontvangen. Ook werd afgesproken dat alle bijkomende kosten voor onder andere wonen en reizen, voor rekening van de BV zouden komen. Als klap op de vuurpijl bedong de ex-baas dat steeds het oudste kind van zijn nazaten hem zou opvolgen. Veel later kwam de BV weer eens in slecht weer terecht en moest de broekriem flink worden aangetrokken. Het volk kreunde. Kort daarop besloot de regerende vorst dat het tijd werd om de troon over te dragen. Dat besluit leverde, naast allerlei gedonder over gemankeerde teksten en geleende melodieën, discussies op over nut en noodzaak van de functie, maar ook over de hoogte van de beloning. Dat laatste monde uit in een initiatief voor het verzamelen van handtekeningen om die disproportionele vergoeding naar beneden bij te stellen. Dan denk je, dat moet een fluitje van een cent zijn. Alleen al die gefrustreerde OR-leden kunnen het verschil maken. Helaas, op elke regel is er een uitzondering....