De burger

Als politici over ‘de burger’ spreken heb ik nooit het gevoel dat ze het over mij hebben. Zal wel met mijn naam van doen hebben, ik ben gekke Henkie namelijk niet. ‘De burger’ is echter een uitvinding van de politicus die gevraagd wordt zijn standpunt te onderbouwen. In die zin zou je kunnen zeggen dat ‘de burger’ Truus heet, ‘excuus Truus’ om precies te zijn. Stel je voor je hebt een belang dat je graag zou willen verwezenlijken. Al gauw kom je er achter dat je politieke invloed nodig hebt om dit te bereiken. De volgende stap is dan dat je gaat bedenken hoe je aan stemmen kunt komen. De meest succesvolle strategie is die van aansluiting zoeken bij wat je als een omvangrijke groep zou kunnen zien.