Debat

Er viel werkelijk niet aan te ontkomen, het debat over de begroting van het volgende jaar. Wat wel moeite kostte was te achterhalen wat de uitkomst was van het bekvechten. Voor de volledigheid: de begroting is, enkele aanpassingen daargelaten, aangenomen.

Na de zoveelste terugblik op wat consequent het debat werd genoemd, kon ik de neiging niet meer onderdrukken om Van Dale open te slaan. Ik zal niet de enige geweest zijn. Volgens dit naslagwerk moet onder debat een ‘aan regels gebonden discussie’ worden verstaan. Omdat ik toch al bij de ‘d’ was, ook meteen maar gekeken wat onder discussie moet worden begrepen: ‘bespreking waarbij deelnemers trachten door argumenteren de oplossing van een probleem te vinden’.  

Ik meen me echter te herinneren een partijtje bekvechten te hebben gezien tussen een post- puberende, namens de kiezer sprekende, elke discussie snoerende, als enige de waarheid sprekende, steeds zijn standpunten herhalende, etikettenplakkende, gekozen volksvertegenwoordiger, met andere volksvertegenwoordigende collega’s, die met half (vanwege die etiketten) gesnoerde monden, vergeefse pogingen ondernamen daartegenover, een op basis van feiten, breed geaccepteerde waarheid te plaatsen en daartoe vergeefs op zoek naar de spelregels. Me dunkt dat ze nu Van Dale voldoende aanleiding is de betekenis van wat woorden uit te breiden. 

Hoe anders gaat het in medezeggenschapsland! Daar zoeken bestuurder en de gekozen vertegenwoordigers van het personeel gezamenlijk naar oplossingen. Oplossingen die moeten leiden tot het beter laten functioneren en daarmee toekomstbestendiger maken van de organisatie. Vertrekkend vanuit een gedeeld beeld van de situatie die verbetering behoeft, worden oplossingen bedacht en beoordeeld op tevoren, bediscussieerde, smart-geformuleerde, doelen en beoordelingscriteria. Dat alles van uit een breed gevoeld besef dat dit de succesfactor is voor het realiseren van de gewenste effecten. 

Of droom ik nu…. ?