Democratie

Het kan niemand ontgaan zijn dat de koningin voornemens is om op 30 april, ten gunste van haar zoon, afstand te doen van haar troon. Alleen al de mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst dat de koningin haar volk wilde toespreken, was breaking news. Er was ook geen ontsnappen aan. Ieder radio- en tv-station sloeg aan het voorspellen. Wat gaat de koningin haar onderdanen vertellen……Ik kan me niet voorstellen dat iemand ook maar een eurocent had willen zetten op iets anders dan de mededeling dat ze met pensioen wilde. 

Over de opvolging van haar ambt geen gespeculeer. Sinds een voorvader zichzelf de titel koning der Nederlanden toekende, is die procedure boven elk democratisch beginsel verheven. Dus konden de tv-zenders na dit ‘nieuws’ ook helemaal los over de aanstaande koning. Hoe zou hij het koningschap gaan invullen, is hij er wel klaar voor? Klaar waarvoor vraag je je dan af, als ’s lands ceremoniemeester zeker? Alsof er een alternatief zou zijn! Gelukkig kan ook hij niet verantwoordelijk gehouden worden voor zijn daden. Dat zijn immers de door de onderdanen democratisch gekozen leden van de regering. Over democratie gesproken. Een senior teamleider vertelde me dat ze al maanden - tot grote waardering van alle betrokkenen - samen met een collega hun door ernstige ziekte getroffen manager verving. De daadkrachtige directeur van het organisatieonderdeel - ook zeer te spreken over hun functioneren, getuige het bosje bloemen aan het einde van het jaar - bedacht dat voor die tijdelijke situatie een oplossing moest komen. Zonder enig overleg introduceerde hij daarom een interimmanager, die overigens pas over een paar maanden aan de slag gaat en dan ook nog met een specifieke opdracht. “We zijn geen democratische instelling” zo liet hij weten, toen hij werd gevraagd waarom hij betreffende teamleiders tevoren niet had geraadpleegd. 

Een onechtelijke nazaat van die oranjes, of een hartstochtelijk bewonderaar? Zou zo maar kunnen.