Integratie

Hoewel hele bibliotheken zijn volgeschreven met de mislukkingen, zijn fusies zijn nog steeds aan de orde van de dag. Gelukkig was er laatst dan eindelijk een OR die oordeelde dat de motivatie voor een fusie volstrekt onvoldoende was en daarom het dringende advies gaf dit niet te doen. Toen de luchtfietsende en wensdenkende  bestuurders dit advies naast zich dreigden neer te leggen, stapte de OR naar de rechter en werd in het gelijk gesteld.

Naast luchtfietsen en wensdenken als oorzaken van het floppen van fusies, is specifiek zo’n 70% van de mislukkingen te wijten aan de cultuurverschillen binnen de samengevoegde organisaties. Onder het container begrip ‘cultuur’ gaan allerlei zaken schuil waarmee de medewerkers van de betrokken organisaties zich flink tegen elkaar afzetten.  Mooi neveneffect is overigens dat de onderlinge verbondenheid tot ongekende hoogte stijgt.

Na verloop van tijd -niet zelden al binnen een jaar - blijkt ‘een’ en ‘een’ niet drie te zijn, ook niet twee en als er niet snel wordt ingegrepen, zelfs niet ‘anderhalf’. Reorganiseren of zelfs defuseren dus. Zoekend naar oorzaken wordt vrijwel altijd ook het gebrek aan integratie genoemd.  

Fusies zijn typisch iets waar medewerkers over het algemeen niet voor kiezen. Je loopt immers het risico te moeten integreren in een omgeving die je niet ligt, waar je niet voor koos toen je solliciteerde. Maar wat is je alternatief, ontslag nemen?

Hoe zat het ook al weer bij nieuwkomers in Nederland? Ook zij hebben er vaak niet voor gekozen om zich hier te vestigen. Maar wat is hun alternatief ? Een andere vreemde omgeving? Ook van hen wordt  verwacht,  om niet te zeggen geëist, dat ze integreren, assimileren zelfs. De enorme kosten voor het volgen van cursussen daartoe - waar inmiddels heel wat instituten hun bestaansrecht aan te danken hebben - zijn voor eigen rekening uiteraard.

Waarom maken we dat ook niet van toepassing bij fusies. Medewerkers gewoon verplichten, op straffe van ontslag (lees uitzetting), een ‘inwerkingscursus’ te volgen. Vanwege de bezuinigingen kunnen de kosten, bij het niet slagen, op het salaris worden ingehouden.