IQ-test

Gisteren was er een intelligentietest op tv. Halverwege sprong ik in. Je zag bij enkele van die  bekende Nederlanders - hoezo bekend overigens, ik kende er maar twee - grote twijfels over het al of niet halen van de ondergrens. Mensen met een intelligentiequotiënt (IQ) van 50 tot 70 werden voorheen debiel genoemd. Tegenwoordig - het valt te raden waarom - worden ze ingedeeld in de categorie van licht verstandelijke beperking. Het was dus zaak om boven die 70 uit te komen. Een enkeling kon bij het horen van de uitslag zijn geluk niet onderdrukken. De slimste leek haar (hoogste van alle deelnemers) score niet te kunnen bevatten. Of die test betrouwbaar is, is nog maar de vraag. Vorige week hoorde ik een (ook mij) bekende - politiek bedrijvende en tot een partij behorend die het hoofddoekje als symbool van onderdrukking beschouwt - Nederlander, het volgende zeggen: “Op de radio hoorde ik (van een andere bekende Nederlander?) dat het hoedje van de koningin gezien moet worden als de kroon. Dan kan het toch niet zo zijn dat zij over die kroon, het symbool van koningschap, een hoofddoekje, hét symbool van onderdrukking draagt!”. Tot mijn verbazing kwam hij daarmee weg.

Ik moest daar gisteren tijdens die uitzending aan denken. In het kader van logisch denken moesten de deelnemers aan de hand van stellingen beoordelen of de daarop gestoelde bewering klopte. Zou benieuwd zijn geweest welke beweringen de samenstellers van het programma van de volgende stellingen zouden hebben gemaakt, en aan de deelnemers voorgelegd: Gebleekt haar staat symbool voor een verstandelijke beperking. Er zijn mannen die hun haar laat bleken. Ook mannen zitten in de tweede kamer.

Helaas blijft dat gebrek aan verstandelijke vermogens of het appelleren daaraan, niet beperkt tot leden van een parlement, c.q. een bepaalde politieke stroming. Ook bestuurders kunnen er wat van. Want wat te denken van: ‘In mijn organisatie kan geen sprake zijn van intimidatie’. Of deze: ‘Het kan niet zijn dat in deze organisatie mensen werken die niet in staat zijn voor hun belangen op te komen. Wij nemen alleen maar mondige mensen aan!’. En dan nog deze: ‘De wijziging in de topstructuur en daarmee samenhangend wijzigingen van bevoegdheden, heeft geen consequenties voor de rest van de organisatie’.