Twee maten

Als een gemankeerde inwoner in de VS lucht wil geven aan al of niet vermeend onrecht, kan het zijn dat deze naar zijn wapen grijpt om zijn ongenoegen te uiten. Om je tegen zo’n idioot te verdedigen biedt de grondwet van dat vrijheidslievende land zijn inwoners het recht een wapen te gebruiken. Het zou mij niet verbazen als iemand de slachtoffers al eens heeft verweten niet als eerste te hebben teruggeschoten. 

In Nederland kunnen we - zij het met wat minder desastreuse gevolgen - er intussen ook wat van. Iemand stelt vast dat een CEO van een bank de zaak heeft lopen vernachelen en concludeert dat de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien. De idioten in dit polderlandje, die menen dat dit onrecht moet worden bestreden, trekken weliswaar niet het pistool - zo stelde iemand vast - maar de smartfoon. In dit landje hebben we het wettelijke recht onze mening te uiten. Dus gaan we flink los op die zich ten koste van ‘ons’ verrijkende gast. Twitterend, facebookend, hate-mailend, nemen we die teringlijer eens flink onder vuur. 

Toen het - achteraf - fatale besluit werd genomen roerde zich geen collega bestuurder,  toezichthouder of ondernemingsraad. Het zoeken naar de vele aandeelhouders, die zich - na het te gelde maken van de koerswinsten  - hun handen in onschuld wassen, duurt te lang. En waarom verder zoeken: ‘We hebben hem en weten waar hij woont. Terugstorten die bonus en gauw!’ 

Hoe anders gaat het met zakkenvullende falende voetballers. Aan het geld wat sommigen uit die beroepsgroep verdienen, kunnen de meeste - zo niet alle-  CEO’s van de wereld hun vingers aflikken. Ook voor wat betreft  de persoonlijke gevolgen van hun falen, gaat elke vergelijking mank. ‘Ga er maar eens aan staan; kan gebeuren, volgende keer beter’, hoor je dan. Oké, er zijn landen waar zo iemand na een cruciale misser de kans loopt tegen een kogel aan te lopen, maar in onze ‘hoge’ beschaving zal hem dat falen niet lang worden aangerekend. Terugstorten van bonussen of salaris is ook niet aan de orde. Sterker nog, betreffende speler krijgt gewoon weer een nieuwe kans.