Wie stellen we op?

Bestuurders worden wel eens geconfronteerd met een bijdehante voorzitter van de OR en dat kan voor hoofdbrekens zorgen. Overlegvergaderingen hebben vaak al het karakter van een functioneringsgesprek en als dan ook nog blijkt dat de woord voerende voorzitter goed van de tongriem is gesneden, kan dit als zeer lastig worden ervaren. Je wilt immers niet als baas tegenover je personeel te kakken worden gezet.

Goede raad is dan duur. Een van de succesvolste strategieën waar een bestuurder in die positie zich van bedient is het woordvoerderschap binnen de OR ter discussie stellen. 'Ik vind het leuk om met Joop in discussie te gaan, maar ik zou dat ook wel eens met andere leden willen'. Of 'Zoals het nu loopt kan ik net zo goed met Joop alleen vergaderen, dan hoeven de overige OR-leden hun werk ook niet te onderbreken'. Je zult zien dat kort daarop binnen de OR stemmen opgaan die de stelling van de bestuurder onderschrijven en menen dat daarom ook anderen het woord moeten kunnen voeren. Dan duurt het niet lang tot de trainer wordt gebeld met het verzoek een cursus voor te bereiden om de andere OR-leden ook de kneepjes van het woordvoerderschap te leren. In de daarop volgende voorbereidende vergadering wordt het woordvoerderschap over de OR-leden verdeeld en gaat de OR met goed gemoed het overleg met de bestuurder in. Zoals altijd opent de voorzitter van de OR de vergadering, om vervolgens het woordvoerderschap voor het eerste agendapunt aan een van de OR-leden over te dragen. Deze leidt het agendapunt in en stelt vervolgens de eerste -zorgvuldig voorbereide- vraag. Geconfronteerd met die lastige vraag, grijpt de bestuurder de kans om de vraag te ontwijken met een niet ter zake doend antwoord. De woordvoerder, nog bijkomend van de spanning die het woordvoerderschap nu eenmaal met zich meebrengt - je zit immers tegenover de directeur - is daarom niet bij de les. De collega OR-leden voelen de nattigheid, maar zich niet verantwoordelijk om in te grijpen. De voorzitter ziet het allemaal met lede ogen aan en denkt: dit nooit meer!

De Europese kampioenschappen komen er aan en dus ook de discussies over opstellingen. Gek genoeg is nog niemand op het idee gekomen om voor te stellen om Stekelenburg in de spits te zetten....