Kort CV Dannie Brus

Dannie Brus [1949], samen met Theo Brassé [1952] oprichter en mede-eigenaar van Danthe, partcipatie in besluitvorming, studeerde personeel- en sociaal beleid. Hij is naast adviseur en trainer ook interim-manager in diverse organisaties. Dannie is vanaf 1978 betrokken bij de scholing en advisering van ondernemingsraden, eerst binnen de FNV en later bij verschillende adviesbureaus. Hij heeft werkervaring als hoofd P&O en directielid bij een grote gemeentelijke organisatie. Zijn werkveld is momenteel de [geestelijke] gezondheidszorg, de V&V sector en woningbouwcorporaties. Daarnaast is hij actief in het publieke domein, waarbinnen de overheidsinstellingen zijn aandacht hebben. Hij is een bruggenbouwer en weet structuur te geven waar dat nodig is. Hij kan ingewikkelde zaken eenvoudig maken en mensen motiveren om dingen net even anders te doen dan gebruikelijk is.