Kort CV Stefan Lightfoot

Stefan Lightfoot [1984] is de nieuwste aanwinst bij Danthe. Stefan houdt zich binnen Danthe bezig met deskresearch, onderzoek en scholing.

Hij is als bestuurskundige van nature nieuwsgierig en geïnteresseerd in processen waarin mensen met elkaar tot succes moeten komen. Bij hem gaat het vaak om het verhaal achter het verhaal. Waar komt dit door is de vraag die hij zichzelf en anderen regelmatig stelt. Deze analytische en soms kritische blik zorgt vaak voor nieuwe inzichten in de bestaande problematiek, nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe oplossingen.