Kort CV Theo Brassé

Theo Brassé studeerde onder andere juridische bedrijfskunde aan de Hoge School in Utrecht en volgde een opleiding als mediator bij Van der Hoeven-Nelissen.

Sinds 1979 is hij in allerlei functies betrokken bij medezeggenschap. Eerst als ondernemingsraadslid en als ambtelijk ondersteuning, later als consulent medezeggenschap en opleider/adviseur.

Zijn werkveld is zeer divers: van rechtbank tot gemeentelijke organisaties, van jeugdhulpverlening tot gehandicaptenzorg, van haven- tot offshorebedrijf, van revalidatie tot thuiszorg, van Bloemenveiling tot werkvoorziening. Hij weet mensen te inspireren en te enthousiasmeren, ontrafelt ogenschijnlijke tegenstellingen in overeenkomstige belangen, verschaft betrokken medewerkers handvatten om deel te nemen aan medezeggenschap en stelt management in staat invulling te geven aan leiderschap.

Naast zijn scholings- en advieswerk, is is hij online columnist van OR-informatie en namens betreffende ondernemingtsraden lid van een aantal IBC's.