Wie we zijn

Danthe maakt de medezeggenschap sterker. Medezeggenschap zoals het bedoeld is: het mee weten, praten en ‘beslissen’ van medewerkers over de essentiële thema’s van de organisatie.

Deze betrokkenheid wordt vandaag de dag benoemd met het begrip participatie aangeduid. Participatie staan centraal in visie, de aanpak en werkwijze van Danthe en vind je terug in de Methode.

Met de Danthe Methode hebben wij als eerste bureau [januari 2008] de brochure De Regisserende OR [klik hier] een procesmodel gemaakt dat participatietrajecten kan ondersteunen en de OR daarin de rol geeft die de medezeggenschap moet hebben. Die Methode is vandaag anders dan in 2008 maar de basis is gelijk gebleven: de OR in de kop en de staart en in de planvorming, de participatie van de bij het besluit betrokken medewerkers.

Oprichters

Danthe is in 2004 opgericht door Dannie Brus en Theo Brassé, die beiden al vele jaren zijn betrokken bij de advisering, ontwikkeling en training van medezeggenschapsorganen.

Danthe heeft  ruime ervaring met uiteenlopende vormen van besluitvormingsprocessen in verschillende typen organisaties en situaties. Zij hebben ons gespecialiseerd in het versterken van besluitvormingsprocessen vaak onvoldoende is. Daarom heeft Danthe zich gespecilialiseerd in het versterken van besluitvormingstrajecten waarin partijen, met vaak verschillende – maar verenigbare - belangen, tot gezamenlijke besluiten komen. Binnen dat besluitvormingsproces richt Danthe zich vooral op vormen van participatie op het operationeel niveau van de organisatie.

Danthe is partner van organisaties die echt aan de slag willen met de participatie van medewerkers.

Danthe is een netwerkorganisatie van geassocieerde partners. Dat is de eerste schil van Danthe. In de tweede schil zitten adviseurs die door Danthe ingezet worden op specifieke vraagstukken. Zo kan Danthe binnen een zeer korte tijd alle noodzakelijk kennis en kunde inzetten voor de opdrachtgever. 

Danthe is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd.

Danthe is sterk vertegenwoordigd in de markt voor advies, scholing, coaching en begeleiding van medezeggenschapsorganen binnen de gezondheidszorg, het publieke domein, woningbouwcorporaties en welzijn.

Intake en nazorg

Danthe staat voor kwaliteit. Daarom hanteren wij een aantal specifieke uitgangspunten. Zo besteden wij veel aandacht aan de intake en de nazorg van de opdracht. De intake is van belang om samen met de ondernemingsraad, als opdrachtgever, de juiste opdracht te formuleren en de werkvorm[en] te kiezen. De resultaten van het intakegesprek worden vertaald in een overzichtelijk programma of offerte waarin de specifieke situatie van de ondernemingsraad, een verdieping van de leerdoelen en/of opdracht en een overzicht van de kosten zijn opgenomen.

Danthe is lopende de opdracht altijd bereikbaar voor zijn  opdrachtgever; elke opdracht kent namelijk een team van adviseurs zodat er steeds iemand aanspreekbaar is. Vaak wordt er binnen een dagdeel gereageerd op vragen en/of verzoeken.