De danthe methode

Basistrainingen

Specialisaties

Danthe biedt diverse trainingen aan. Van een training gericht op de basis van de medezeggenschap zodat uw nieuwe ondernemingsraad een goede start kan maken, tot trainingen over het omgaan met complexe besluitvorming, participatieve processen, fusies, en reorganisaties. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt bij onze trainingen en wij hechten dan ook grote waarde aan een goede intake. Na deze intake weten wij wat de huidige stand van zaken is en waar we voor gaan zodat de training zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie en wensen.

N

Maatwerk als uitgangspunt

N

Ook na de training advies en ondersteuning voor uw organisatie

N

Altijd een uitgebreide intake zodat de training aansluit bij uw wensen

N

Toegang tot ons netwerk van trainers en adviseurs

Trainingen

Basistrainingen

Specialisaties

Danthe biedt diverse trainingen aan. Van een training gericht op de basis van de medezeggenschap zodat uw nieuwe ondernemingsraad een goede start kan maken, tot trainingen over het omgaan met complexe besluitvorming, participatieve processen, fusies, en reorganisaties. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt bij onze trainingen en wij hechten dan ook grote waarde aan een goede intake. Na deze intake weten wij wat de huidige stand van zaken is en waar we voor gaan zodat de training zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie en wensen.

N

Vakkundige trainers

N

Maatwerk als uitgangspunt

N

Altijd een uitgebreide intake zodat de training aansluit bij uw wensen

N

Ook na de training advies en ondersteuning voor uw organisatie

N

Toegang tot ons netwerk van trainers en adviseurs

Basistrainingen

De basis van de medezeggenschap

In 1 of 2 dagen krijgt u, of uw OR, de basiskennis aangereikt die u nodig heeft om met medezeggenschap aan de slag te kunnen.

Meer informatie

Doelgroep: Startende medezeggenschapsraadsleden, ambtelijk secretarissen

Programma inhoud:

 • Wet op de ondernemingsraden
 • Het werken in een ondernemingsraad
 • Effectief vergaderen, overleggen, en meer
 • Adviesvaardigheden en invloed uitoefenen
 • Creëren van een missie en visie
 • Opstellen van een jaarplan
 • Besluitvorming in organisaties

Tijdens de training gebruiken wij zoveel mogelijk actuele casussen uit uw organisatie om de aangereikte kennis naar de praktijk te vertalen.

Wendbare Medezeggenschap

De rol die de medezeggenschap heeft bij verschillende onderwerpen kan flink verschillen. Ingewikkelde vraagstukken en veranderende rollen en belangen zijn voor veel medezeggenschapsraden aan de orde van de dag. Wij bieden u in deze training de kennis en de tools aan om medezeggenschap wendbaar vorm te geven en hiermee op flexibele wijze passende invloed te kunnen uitoefenen.

Meer informatie

Doelgroep: Medezeggenschapsraadsleden die de basis beheersen en zich verder willen ontwikkelen.

Programma inhoud:

 • De verschillende rollen van de ondernemingsraad
 • Introductie in project- en verandermanagement vanuit medezeggenschapsperspectief
 • Verbinden in de organisatie
 • Gefaseerd adviseren

De Danthe Methode

De Danthe methode is een routekaart voor besluitvorming waar de nadruk op de samenwerking tussen de belanghebbenden ligt. Op het proces waarop wij tot besluiten komen. Een proces dat door de belanghebbenden samen vormgegeven en ingericht wordt.

Meer informatie

Doelgroep: Organisaties met een focus op samenwerking, gevorderde medezeggenschapsraden, ambtelijk secretarissen, management, staf medewerkers, en bestuur.

Programma inhoud:

 • Participatieve besluitvorming
 • De relatie tussen directe en indirecte medezeggenschap
 • De Danthe Methode
 • Het participatiewiel

Tijdens de training krijgt u alle kennis en vaardigheden om met de Danthe Methode te kunnen werken. 

Na het volgen van de training kan de organisatie een jaar lang kosteloos telefonisch of per mail advies vragen over de in de training behandelde onderwerpen zodat u met zelfvertrouwen in de praktijk aan de slag kunt!

Specialisaties

Participatie en besluitvorming in organisaties

Participatieve besluitvorming is niet altijd makkelijk. In deze training geven wij u de kennis en de handvatten om in de praktijk gedegen aan de slag te gaan met participatie in besluitvorming.

Meer informatie

Doelgroep: Iedereen die met participatieve besluitvorming te maken krijgt of meer op deze wijze wil gaan werken.

Programma inhoud:

 • De basis van besluitvorming
 • Participatie, wat is het nu precies?
 • Stakeholders analyseren
 • Participatievormen en hun toepassing

Organisatieveranderingen en reorganisaties

Organisaties veranderen continu. Soms gebeurt dit klein en overzichtelijk en soms groots en meeslepend en met personele gevolgen. Bij organisatieveranderingen is het van groot belang om op een goede manier gezamenlijk de nieuwe weg in te slaan. In deze training bieden wij u de kennis en vaardigheden om gezamenlijk en met vertrouwen de verandering tegemoet te gaan.

Meer informatie

Doelgroep: HRM, medezeggenschapsraden, management, ambtelijk secretarissen 

Programma inhoud:

 • De theoretische kijk op veranderen
 • Participatie tijdens ingrijpende veranderingen
 • Personele gevolgen en hoe hiermee om te gaan

Neem contact op

15 + 15 =

Behoefte aan Maatwerk?

Elke groep heeft specifieke leerbehoeften of inhoudelijk onderwerpen die behandeld moeten worden. Een maatwerktraining geeft het hoogste rendement. De trainer maakt samen met u een op uw situatie gerichte training of bijeenkomst zodat de opbrengst maximaal is. U kunt hierbij denken aan specifieke vaardigheden, groepsprocessen, of inhoudelijke onderwerpen die in de organisatie spelen. Een belangrijke organisatieverandering, visieontwikkeling, bezuinigingsvoorstellen kunnen in een maatwerksessie in 1 of 2 dagen goed uitgewerkt worden zodat u in korte tijd grote stappen kan zetten. 

N

Een uitgebreide intake en een extra bespreking van het programmavoorstel

N

Een training die precies aansluit bij de onderwerpen die voor u actueel zijn

N

Casussen uit uw eigen organisatie zodat het geleerde u direct verder helpt

N

Ook na de training advies en ondersteuning voor uw organisatie

Behoefte aan Maatwerk?

Elke groep heeft specifieke leerbehoeften of inhoudelijk onderwerpen die behandeld moeten worden. Een maatwerktraining geeft het hoogste rendement. De trainer maakt samen met u een op uw situatie gerichte training of bijeenkomst zodat de opbrengst maximaal is. U kunt hierbij denken aan specifieke vaardigheden, groepsprocessen, of inhoudelijke onderwerpen die in de organisatie spelen. Een belangrijke organisatieverandering, visieontwikkeling, bezuinigingsvoorstellen kunnen in een maatwerksessie in 1 of 2 dagen goed uitgewerkt worden zodat u in korte tijd grote stappen kan zetten. 

N

Een uitgebreide intake en een extra bespreking van het programmavoorstel

N

Een training die precies aansluit bij de onderwerpen die voor u actueel zijn

N

Casussen uit uw eigen organisatie zodat het geleerde u direct verder helpt

N

Ook na de training advies en ondersteuning voor uw organisatie

Neem contact op

15 + 6 =