welkom bij 
Danthe

In 2005 zagen we dat de medezeggenschap via ondernemingsraden niet het maximale resultaat behaalde. De rol van de OR was voornamelijk reactief en directe participatie van medewerkers was er vaak niet. Wij vonden dat het anders moest. Dat was het ontstaan van Danthe.

Een sterke organisatie maak je samen

Formele medezeggenschap (de OR) en directe medezeggenschap (de medewerkers) kunnen elkaar versterken en helpen de organisatie krachtiger te maken. Organisaties met een hoge mate van participatie van medewerkers bij besluitvorming zijn aantoonbaar effectiever en veerkrachtiger. Een organisatie maak je immers samen.

Wij zetten ons dagelijks in om de participatie van de OR en medewerkers te vergroten. Dit draagt bij aan gezonde organisaties en tevreden medewerkers.

Even voorstellen

Stefan Lightfoot

Adviseur en trainer

“Mensen zijn het gelukkigst als ze zich verbonden voelen met hun omgeving en er een betekenisvolle impact op hebben. Jammer genoeg is dit binnen veel organisaties niet de realiteit.
Door organisaties te helpen de randvoorwaarden te scheppen waardoor mensen kunnen participeren en door mensen de competenties te geven om een betekenisvolle impact te hebben, draag ik bij aan die verandering.”

Dannie Brus

Adviseur en trainer

“Het is van doorslaggevend belang dat medewerkers invloed hebben op de besluitvorming op hun werkplek. Pas dan worden besluiten ook realiteit.
Een ondernemingsraad die medewerkerparticipatie hoog in het vaandel heeft, en het management stimuleert dienend leiding te geven, kan de organisatie en het resultaat van die organisatie verbeteren. Hier draag ik met mijn kennis en ervaring al jaren graag aan bij.“

Theo Brassé

Adviseur en trainer

“Het personeel los zien van een organisatie, is alsof je een auto los ziet van de motor die hem moet aandrijven. Daarom moet elk besluit aan de ondernemingsraad worden voorgelegd en beoordeeld op de mate waarin het bijdraagt aan het welzijn van de werknemers. Het is mijn passie ondernemingsraden en de ondernemingen daarin te ondersteunen, zodat betrekken van medewerkers tot de normale bedrijfsvoering gaat behoren.”

Klanten aan het woord

“Meer betrokken medewerkers”

Onze belangrijkste vraag was: hoe krijgen we medewerkers meer betrokken bij het werk van de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Danthe ons bij een lastig intern vraagstuk op weg geholpen. De raad van bestuur en de ondernemingsraad hadden hierover een verschillende visie.

Lees verder

“Elk jaar een trainingsdag”

Danthe begeleidt onze Ondernemingsraad al een aantal jaar. Omdat de samenstelling regelmatig wisselt, organiseren we een keer per jaar een trainingsdag. Stefan zorgt er dan voor dat wij weer precies weten wat onze rechten en plichten zijn.

Lees verder