De danthe methode

Danthe is in 2005 opgericht vanuit de gedachte dat medewerkers in organisaties onvoldoende betrokken werden bij besluitvorming die invloed op hen had. De formele medezeggenschap via ondernemingsraden had in 2005 voornamelijk een reactieve rol en droeg vaak niet bij aan de directe participatie van medewerkers. De insteek van Danthe was, en is, dat de formele medezeggenschap en de directe medezeggenschap elkaar kunnen versterken en dat organisaties gebaat zijn bij actieve participatie van medewerkers en cliënten in de besluitvorming.

Een sterke organisatie maak je samen. Het team van Danthe zet zich nog steeds dag in dag uit in om organisaties te versterken en de perspectieven van alle stakeholders een passende plaats te geven in besluitvorming waardoor de kwaliteit van besluitvorming beter wordt. 

OVER Ons

Danthe is in 2005 opgericht vanuit de gedachte dat medewerkers in organisaties onvoldoende betrokken werden bij besluitvorming die invloed op hen had. De formele medezeggenschap via ondernemingsraden had in 2005 voornamelijk een reactieve rol en droeg vaak niet bij aan de directe participatie van medewerkers. De insteek van Danthe was, en is, dat de formele medezeggenschap en de directe medezeggenschap elkaar kunnen versterken en dat organisaties gebaat zijn bij actieve participatie van medewerkers en cliënten in de besluitvorming.

Een sterke organisatie maak je samen. Het team van Danthe zet zich nog steeds dag in dag uit in om organisaties te versterken en de perspectieven van alle stakeholders een passende plaats te geven in besluitvorming waardoor de kwaliteit van besluitvorming beter wordt. 

Stefan Lightfoot

Adviseur en trainer

“Mensen zijn het gelukkigst als ze zich verbonden voelen met hun omgeving en hierop een betekenisvolle impact kunnen hebben. Jammer genoeg is dit binnen veel organisaties nog niet de realiteit. Dit moet toch anders kunnen?

Door organisaties te helpen de randvoorwaarden te scheppen waardoor mensen kunnen participeren en door mensen de competenties te geven om een betekenisvolle impact te kunnen realiseren draag ik bij aan de verandering.” 

 

Dannie Brus

Adviseur en trainer

“Het is van doorslaggevend belang dat medewerkers invloed hebben op de essentiële besluitvorming rond hun werkplek. Pas dan worden besluiten ook realiteit.

Een ondernemingsraad die medewerkers-participatie hoog in het vaandel heeft en het management stimuleert dienend leiding te geven kan de organisatie en het resultaat van die organisatie verbeteren. Hier draag ik met mijn kennis en ervaring al jaren graag aan bij.“

Theo Brassé

Adviseur en trainer

Het personeel los zien van een organisatie, is alsof je een auto los ziet van de motor die hem moet aandrijven. Een onderneming kan dan ook niet adequaat functioneren wanneer de werknemers – de motor – van die onderneming niet goed in hun vel zitten. Daarom zou elk besluitvoornemen – dat aan de ondernemingsraad ter advisering wordt voorgelegd, moeten worden beoordeeld op de mate waarin dit al of niet bijdraagt aan het welzijn van de werknemers.

“Alleen wanneer organisaties gebruikmaken van alle kennis, kunde, vaardigheden en ervaringen van hun mensen, zullen besluiten die het werk en de werkomstandigheden van medewerkers betreffen effectiever zijn en daarmee een bijdragen aan de toekomstbestendigheid van die onderneming. Omdat dit streven de bestaansgrond van een ondernemingsraad betreft (WOR, artikel 2), is het bevorderen van participatie in besluitvorming daarmee ook zijn belangrijkste opdracht. 

Het is mijn passie ondernemingsraden – en daarmee ook de ondernemingen waarvoor ze zijn ingesteld – daarin te ondersteunen, zodanig dat het betrekken van medewerkers in besluitvorming tot de normale bedrijfsvoering gaat behoren.”