Training: DE BASIS VOOR
EEN STERKE ONDERNEMINGSRAAD

Aan de slag met je ondernemingsraad? Met onze trainingen leggen jullie een stevig fundament. Nog in de startfase? Doe dan de basistraining. Wil je een verdiepingsslag maken? Wij bieden ook trainingen aan over de rol van de OR bij organisatieverandering of bijvoorbeeld participatie van medewerkers in de besluitvorming.

Na een uitgebreide intake stellen we de training op maat samen voor jouw organisatie, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij jullie leervraag.

Training ondernemingsraad: een goede basis

Het werken in een OR is een flinke uitdaging. Voor elke ondernemingsraad is een training dan ook van waarde. Want van OR-leden wordt heel wat verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met de directie en het adviseren over belangrijke besluiten. Daar is kennis van de wetgeving en van management voor nodig. Ook zijn vaardigheden zoals adviseren en goede oordeelsvorming belangrijk.

Om jouw ondernemingsraad met vertrouwen te helpen starten, hebben we een training ontwikkeld. In 1 of 2 dagen krijgen jullie de basis onder de knie. We gebruiken hierbij actuele casussen uit jullie eigen organisatie, zodat de stof goed aansluit bij de dagelijkse realiteit. Zo is de opgedane kennis ook direct toepasbaar in de praktijk.
Danthe is ook te vinden op www.opleiding-info.nl.

Opbouw van de basistraining

LATEN STAAN

De eerste dag

Het fundament van het OR-werk is de Wet op de ondernemingsraden. Die behandelen we tijdens de eerste dag. Jullie leren ook deze wetgeving in de praktijk toe te passen.

Het gaat bijvoorbeeld om informatie-, advies-, instemmings-, initiatief- en overlegrecht.

Ook de rollen van de OR en de taken in de OR komen aan bod. We besteden aandacht aan de organisatie en de dagelijkse werkzaamheden van een OR. We sluiten de eerste dag af met het bepalen van de gewenste verhouding ten opzichte van de bestuurder en de achterban. Zo positioneren jullie je bewust in de organisatie.

De tweede dag

Dag twee van de training staat in het teken van verdieping. Dan behandelen we:

  • adviesvaardigheden en invloed uitoefenen
  • de missie en visie van de OR
  • effectief vergaderen
  • de relatie van de OR met de rest van de organisatie
  • het gesprek met de bestuurder

We sluiten de dag af met het opstellen van een OR-plan. Dit is een plan met doelen en acties waarmee de OR een goede start maakt in de organisatie. Aan het einde van deze training hebben jullie de kennis en vaardigheden onder de knie die hiervoor nodig zijn.

Heb je een vraag of wil je meer weten?

Neem direct contact met op met Stefan.

Stefan Lightfoot
Adviseur en trainer

06-11511147
stefanlightfoot@danthe.nl

Interesse in onze diensten?

Vraag vrijblijvend een intake-gesprek aan en we stellen samen een maatwerk training op voor jouw organisatie.

Hilbert Hunink, GGz Centraal

“Stefan denkt altijd creatief en positief mee.”