SAMEN BOUWEN AAN een sterke ONDERNEMINGSRAAD

Als trainings- en adviesbureau helpen we jou een sterke ondernemingsraad neer te zetten. Want een gezonde organisatie heeft betrokkenheid en inzet van alle medewerkers nodig. Daarom zijn medezeggenschap en een krachtige ondernemingsraad belangrijk. Wij bieden de kennis en handvatten die nodig zijn voor medezeggenschap met impact.

Hilbert Hunink, GGz Centraal
“Danthe denkt altijd creatief en positief mee.”

Pilots en de rol van de OR

Pilots komen binnen ondernemingen regelmatig voor. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld een bepaalde manier van werken te onderzoeken en te testen of dit in de praktijk ook goed werkt. Het begrip ‘pilot’ komt niet voor in de Wet op de...

Lees meer

Artikel 20. Geheimhouding

De geheimhoudingsplicht is inhoudelijk wettelijk geregeld in artikel 20 Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel het navolgende bepaald: ‘De leden van de Ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de...

Lees meer

Wij werken voor: