SAMEN BOUWEN AAN een sterke ONDERNEMINGSRAAD

Als trainings- en adviesbureau helpen we jou een sterke ondernemingsraad neer te zetten. Want een gezonde organisatie heeft betrokkenheid en inzet van alle medewerkers nodig. Daarom zijn medezeggenschap en een krachtige ondernemingsraad belangrijk. Wij bieden de kennis en handvatten die nodig zijn voor medezeggenschap met impact.

Hilbert Hunink, GGz Centraal
“Danthe denkt altijd creatief en positief mee.”

De rol van de ondernemingsraad en de taken

De overheid beschrijft de rol van de OR als volgt: “De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door...

Lees meer

Rechten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt vanuit de wet op de ondernemingsraden een flink aantal rechten en plichten. De bekendste rechten die de OR heeft zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht en zijn erop gericht om de OR invloed te geven bij besluiten...

Lees meer

Wij werken voor: