Belangrijke besluiten bij het adviesrecht

De Wet op de Ondernemingsraden heeft het in artikel 25 bij het adviesrecht van de OR veel over belangrijke besluiten. Zo heeft de OR adviesrecht bij belangrijke investeringen, belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming en het invoeren van belangrijke technologische voorzieningen. Niet gek dat zowel ondernemingsraden als bestuurders regelmatig vragen wat nu precies belangrijk is in deze context. Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Er is bijvoorbeeld geen drempel bedrag waarbij een investering belangrijk zou worden, het gaat om het belang van het besluit voor de organisatie.

Belangrijke besluiten in het convenant opnemen

Sommige organisaties hebben in een convenant vastgelegd wanneer bepaalde besluiten sowieso adviesplichtig zijn. Hierbij kan je denken aan een drempelwaarde bij investeringen, het aantal medewerkers dat er door geraakt worden, etc. Dit kan nuttig zijn omdat het wat van de ambiguïteit weghaalt. Het blijft dan uiteraard wel zo dat het convenant de goede uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden niet in de weg mag zitten.

Belangrijke besluiten: een checklist

Het belangrijkste is om bij twijfel over het belang een besluit hier het gesprek over te voeren. Een bestuurder en een ondernemingsraad kunnen verschillende idee├źn hebben bij het besluit en de gevolgen ervan. Voor OR-en en bestuurders is het nuttig om bij besluiten na te gaan of:

  • .. het besluit impact heeft op een groep collega’s
  • .. het besluit van groot belang is voor de organisatie in zijn totaliteit of dat het risicovol is voor het voortbestaan van de organisatie
  • .. het besluit de werkzaamheden van de organisatie veranderd
  • .. het besluit onderdeel is van groter pakket aan besluiten die gezamenlijk wel belangrijk zijn

Als de OR denkt dat het voorgenomen besluit aan een van de checkpunten voldoet dan is de kans groot dat het om een belangrijk besluit gaat en onder het adviesrecht van de OR kan vallen. Bespreek dit dan met de bestuurder om afspraken te maken over de verdere betrokkenheid van de OR.