Pilots en de rol van de OR

Pilots komen binnen ondernemingen regelmatig voor. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld een bepaalde manier van werken te onderzoeken en te testen of dit in de praktijk ook goed werkt. Het begrip ‘pilot’ komt niet voor in de Wet op de Ondernemingsraden en zorgt vaak...

Artikel 20. Geheimhouding

De geheimhoudingsplicht is inhoudelijk wettelijk geregeld in artikel 20 Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel het navolgende bepaald: ‘De leden van de Ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16...

Ambtelijk secretaris OR

Wat is een ambtelijk secretaris?  Een ambtelijk secretaris wordt toegevoegd aan de OR en is geen door de werknemers van de organisatie gekozen OR lid. Hij of zij maakt dus formeel geen deel uit van de OR maar werkt vóór de OR. Het kan iemand uit de organisatie...

Ondernemingsraad bij de gemeente

Volgens de wet op de ondernemingsraden moet er ook een ondernemingsraad bij de gemeente zijn. Waar voor andere organisaties geld dat een OR verplicht is vanaf 50 medewerkers moeten gemeenten een OR hebben als er 35 of meer medewerkers werkzaam zijn in de organisatie....

De rol van de ondernemingsraad en de taken

De rol van de ondernemingsraad De rol van de ondernemingsraad en de taken ervan zijn breed. De overheid beschrijft de rol van de OR als volgt: “De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken...