Proactief onderwerpen inbrengen als OR? Doen!

In de dynamische wereld van tegenwoordig speelt de ondernemingsraad (OR) een cruciale rol in het waarborgen van een gezonde dialoog tussen werknemers en het bestuur van een organisatie. Proactief onderwerpen inbrengen als OR is essentieel voor een constructieve...

Anders organiseren van medezeggenschap

Regelmatig mag ik bij organisaties helpen de medezeggenschap te versterken en vaak is er dan in het verleden al het een en ander gedaan dat toch niet het gewenste effect heeft opgeleverd. Hoe komt dat toch?   Bij het vernieuwen van medezeggenschap volgen we vaak...

De OR en benoeming nieuwe bestuurder

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. Dit betekent dat de OR een advies moet uitbrengen aan de ondernemer, die vervolgens een besluit neemt over de benoeming. De OR is dus niet bevoegd om zelf een bestuurder te...

Pilots en de rol van de OR

Pilots komen binnen ondernemingen regelmatig voor. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld een bepaalde manier van werken te onderzoeken en te testen of dit in de praktijk ook goed werkt. Het begrip ‘pilot’ komt niet voor in de Wet op de Ondernemingsraden en zorgt vaak...

Artikel 20. Geheimhouding

De geheimhoudingsplicht is inhoudelijk wettelijk geregeld in artikel 20 Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel het navolgende bepaald: ‘De leden van de Ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16...