Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Een ondernemingsraad is verplicht als er in een onderneming in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn. De wet op de ondernemingsraden heeft het over werkzame personen en niet over voltijdsfuncties, alle parttimers tellen dus ook mee. Iedereen met een arbeidscontract of een publiekrechtelijke aanstelling telt mee, ook uitzendkrachten (die langer dan 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om een OR in te stellen maar in de praktijk zien we dat de bestuurder dit vaak samen met medewerkers en soms HR functionarissen doet.

Als een ondernemer meerdere ondernemingen heeft waar samen ten minste 50 personen werkzaam zijn kan voor alle ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen. Een OR bestaat uit minimaal 5 leden.

Zijn er meer dan 10 maar minder dan 50 personen werkzaam in de onderneming dan kan de bestuurder een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De ondernemer is verplicht een PVT in te stellen als de meerderheid van het personeel daar om vraagt of als de cao een PVT voorschrijft. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de PVT verschillende rechten. De PVT heeft minder rechten dan een OR maar heeft bijvoorbeeld wel recht op informatie en instemmingsrecht bij bepaalde regelingen. Een bestaat uit minimaal drie leden.

Wil je meer weten over het oprichten van een OR en de stappen om te zetten kijk eens op de website van de sociaal economische raad: Stappenplan OR Medewerkers