Het OR jaarverslag

Het OR jaarverslag in het OR reglement

In het reglement van de OR moet staan hoe de OR de vergaderingen, de verslagen hiervan en het OR jaarverslag bekend maakt in de organisatie. In het jaarverslag legt de OR verantwoording af aan de organisatie. In het jaarverslag staan huishoudelijke mededelingen van de OR zoals welke leden er aangetreden dan wel afgetreden zijn en wie welke functie binnen de OR bekleedt. Hiernaast is informatie te delen over de werkzaamheden van de OR afgelopen jaar. Denk hierbij aan de vergaderingen, extra bijeenkomsten, momenten waarop contact met de achterban is geweest. Maar ook de adviezen die de OR heeft gegeven en instemmingsaanvragen die de OR heeft behandeld in de afgelopen periode horen in het jaarverslag thuis. Je collega’s moeten een kunnen opmaken van het werk dat de OR heeft verzet en de impact die jullie bereikt hebben.

Het OR jaarverslag in de praktijk

Het jaarverslag is ook gelijk een kans om het gesprek met collega’s aan te gaan en de bekendheid van de OR te vergroten. Het is logisch om ook gelijk naar voren te kijken. Wat willen wij volgend jaar bereiken? Wat vinden onze collega’s belangrijk en wat verwachten zij van ons aankomend jaar? Als het jaarverslag een puur administratieve handeling is dan kan je er als OR meer uit halen. Je kan er aan denken om de inhoud van het jaarverslag te bespreken met collega’s en naast alleen te zenden ook op te halen of het verslag eens andere vorm te geven. Bijvoorbeeld door de cijfers en informatie grafisch te maken of misschien een videoboodschap voor alle collega’s opnemen. Er staat nergens dat het jaarverslag saai moet zijn.